Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Szkoła dziś

W naszych działaniach staramy się realizować przesłanie papieża Jana Pawła II: 

 

"Pozostańcie wierni tradycji praojców naszych".

 

Pragniemy także kontynuować społecznikowskie pasje budowniczych szkoły.

W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka. Mamy 8 sal lekcyjnychpracownię komputerową z dostępem do Internetu, bibliotekęsalę gimnastyczną oraz boisko sportowe i  plac zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: teatralne, muzyczne, plastyczne, matematyczne, historyczne, dziennikarskie. Organizujemy gminne konkursy z języka angielskiego oraz matematyki a co 4 lata z historii.

Wspaniałe tradycje starają się kontynuowac kolejne pokolenia nauczycieli. Również w obecnym czasie działa Teatr Wielu Pokoleń, w którego skład wchodzą naucyzciele, rodzice, dziadkowie i dzieci, przygotowujac i przedstawiając młodszym i starszym spektakle teatralne np. "Szewczyk Dratewka", "Jaś i Małgosia".

1.2514

Uczniowie zaś przygotowali "Wesele Małgorzatki", "Tradycje wsi polskiej", "Dożynki" połączone z obrzędami naszego regionu.

1.2918

Organizowane są corocznie "Jasełka".

1.2613

20

"Dzień Babci i Dziadka",

27

"Dzień Matki".

1.2716

Szczególnie pięknie przedstawiają się prezentowane przez uczniów "Zwyczaje Wielkiej Nocy".

1.2815

Uczniowie pamiętają o wielkich świętach patritycznych: "11 Listopada", "3 Maju"

25

26

oraz o upamiętnieniu wielkich Polaków: Jana Pawła II.

24

Szkoła prowadzi szeroką współpracę z wieloma instytucjami na terenie powiatu i gminy. Uczniowie pokazują swe osiągnięcia nie tylko na terenie szkoły lecz także w środowisku lokalnym: w remizie strażackiej, w kościele

1.2312

22

23

Gminnym Ośrodku Kultury w Wiercanach (wystawy prac plastycznych przygotowanych przez uczniów, konkursy).

konkursrelig2

Organizowane są warsztaty, na których rodzice i dzieci wspólnie wykonują stroiki świąteczne, palmy wielkanocne, szopki. Są one później rozprowadzane za wolne datki w kościele, a za uzyskane pieniądze kupuje się do skzoły pomoce dydaktcyzne, książki, nagrody i inne rzeczy niezbędne w pracy placówki oświatowej.

Nauczyciele uczący w szkole są pedagogami z powołania, którzy swój czas poświęcają dzieciom, rozwijają ich zainteresowania, wyrównują braki. Aby móc kształcić na najwyższym poziomie podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają dodatkowe umiejętności i poszerzają wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach.

Szkoła współpracuje również z instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczną i wyhowawczą: Kościołem Katolickim, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Ropczycach, Urzędem Gminy w Iwierzycach, "Wiadomościami Iwierzyckimi", policją, strażą pożarną, ośrodkami doskonalenia nauczycieli. W szkole zatrudniona jest pielęgniarka, która dba o prawidłowy rozwóh zdrowotny uczniów szkoły.