Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Olchowej

Samorząd szkolny

Opiekun Samorządu

 

Opiekunem Samorządu Szkolnego jest pani mgr Agnieszka Koza

 


 

Skład Samorządu Szkolnego

Przewodniczący - 

Zastępca przewodniczącego - 

Skarbnik - 

Sekretarz -