Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Olchowej

Rada Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Agnieszka Stec
Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców - 
Sekretarz - Teresa Mroczek
Skarbnik - Katarzyna Drozd