Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Rada Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Bożena Wiciak Wojdon

 


 


Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców - Agelika Wojton

 


 


Sekretarz - Stanisława Mik-Sowińska

 


 


Skarbnik - Katarzyna Drozd