Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Olchowej

Rada Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców - 
Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców - 
Sekretarz -
Skarbnik - Katarzyna Drozd