Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Przedszkole

 

Składka na Radę Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców:

Przedszkole  i szkoła - 50 zł

Proszę w/w kwoty wpłacać do wychowawcy lub do skarbnika Rady Rodziców - Kingi Zając


 

Zabawki w przedszkolu

 

W poniedziałki dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje ulubione zabawki


 

Przybory do mycia zębów

 

Bardzo prosimy o skompletowanie przyborów do mycia zębów: pasta, szczoteczka z osłonką, kubek. Jest to wymóg Sanepidu.


 

 


 Opłaty

 

Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi 6 zł

Zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8.00 do 13.00

Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa wyżej ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej wyżej oraz dziennej liczby godzin wykraczajacych ponad wymiar określony ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.


 

Przyrowadzanie dzieci

 

Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z podpisaną umową.


 

Informacje o przedszkolu

 

Przedszkole pracuje od godziny 6.30 do do godziny 16.00. Dzieci mają zajęcia w dwóch grupach wiekowych:

  • Grupa starsza (5-6 latki)
  • Grupa młodsza (3-4 latki)

Przy ładnej pogodzie korzystają z placu przedszkolnego. Dzieci przygotowują prace plastyczne, wycinają, malują, lepią. Uczą się liczyć i pisać. Przygotowują przedstawienia artysyczne, śpiewają i tańczą. Czas między pracą wypełnia im zabawa.