Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Olchowej

Plan lekcji

       TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018                        
                               
                               
PONIEDZIAŁ 1 SS VII WD VI MC V AK IV BW III MD II HT I
8.00-8.45 1 EC J.POLSKI WD MATEMATYKA SS J.ANGIELSKI MC PRZYRODA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
8.55-9.40 2 SS J.ANGIELSKI WD Z. Z WYCH. EC J.POLSKI MC WF BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
9.50-10.35 3 JF BIOLOGIA EC J.POLSKI MC PRZYRODA WD TECHNIKA BW ED.WCZES. SS J.ANGIELSKI HT ED.WCZES.
10.55-11.40 4 WD MATEMATYKA MC PRZYRODA MF PLASTYKA AK J.POLSKI BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
11.45-12.30 5 MC WF SS J.ANGIELSKI WD MATEMATYKA MF PLASTYKA BW Z.DYD.WYR.        
12.40-13.25 6 MF PLASTYKA MC WF WD ZAJ.TECH. SS J.ANGIELSKI            
13.35-14.20 7 WD INF/REW MF PLASTYKA     SS Z.DYD.WYR.            
14.30-15.15 8                            
WTOREK                              
8.00-8.45 1 AR GEOGRAFIA EC J.POLSKI JD WDŻ KW RELIGIA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
8.55-9.40 2 AR CHEMIA MC WF JD HISTORIA WD MATEMATYKA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
9.50-10.35 3 WD MATEMATYKA JD HISTORIA EC J.POLSKI MC WF BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
10.55-11.40 4 JD HISTORIA WD MATEMATYKA MC WF AK J.POLSKI BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. KW RELIGIA
11.45-12.30 5 EC J.POLSKI SSZ RELIGIA MC Z. Z WYCH. AK Z. Z WYCH. KW RELIGIA MD ED.WCZES. SS J.ANGIELSKI
12.40-13.25 6 SSZ RELIGIA SS J.ANGIELSKI WD ZAJ.KOMP.                
13.35-14.20 7 SS Z. Z WYCH.     SSZ RELIGIA                
14.30-15.15 8                            
ŚRODA                              
8.00-8.45 1 EL J. NIEMIECKI EC J.POLSKI PP MUZYKA KW RELIGIA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
8.55-9.40 2 SS J.ANGIELSKI EC J.POLSKI MC PRZYRODA PP MUZYKA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. KW RELIGIA
9.50-10.35 3 PP MUZYKA MC PRZYRODA SS J.ANGIELSKI WD MATEMATYKA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
10.55-11.40 4 WD MATEMATYKA PP MUZYKA MC WF AK J.POLSKI SS J.ANGIELSKI MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
11.45-12.30 5 EC J.POLSKI MC WF WD MATEMATYKA SS J.ANGIELSKI     KW RELIGIA HT K.ZAINT
12.40-13.25 6 MC WF WD MATEMATYKA EC J.POLSKI                
13.35-14.20 7 WD INFORMATYKA                        
14.30-15.15 8 AK REW                        
CZWARTEK                              
8.00-8.45 1 EC J.POLSKI JD WDŻ MC WF AK J.POLSKI BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
8.55-9.40 2 MC WF WD MATEMATYKA EC J.POLSKI JD HISTORIA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
9.50-10.35 3 AR CHEMIA JD HISTORIA WD MATEMATYKA MC WF BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
10.55-11.40 4 AR GEOGRAFIA MC WF JD HISTORIA WD MATEMATYKA BW ED.WCZES. KW RELIGIA HT ED.WCZES.
11.45-12.30 5 JD HISTORIA EC J.POLSKI SSZ RELIGIA WD INFORMATYKA KW RELIGIA SS J.ANGIELSKI HT ED.WCZES.
12.40-13.25 6 SS J.ANGIELSKI SSZ RELIGIA                    
13.35-14.20 7 SSZ RELIGIA                        
14.30-15.15 8                            
PIĄTEK                              
8.00-8.45 1 EL J.NIEMIECKI EC J.POLSKI MC PRZYRODA WD MATEMATYKA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. SS J.ANGIELSKI
8.55-9.40 2 WD MATEMATYKA SS J.ANGIELSKI MC WF EC J.POLSKI BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
9.50-10.35 3 JF BIOLOGIA WD MATEMATYKA SS J.ANGIELSKI MC PRZYRODA BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
10.55-11.40 4 MM FIZYKA MC PRZYRODA WD MATEMATYKA SS J.ANGIELSKI BW ED.WCZES. MD ED.WCZES. HT ED.WCZES.
11.45-12.30 5 MM FIZYKA WD ZAJ.KOMP. EC J.POLSKI MC WF SS J.ANGIELSKI        
12.40-13.25 6 EC J.POLSKI WD ZAJ.KOMP.     MC K.ZAINT.            
13.35-14.20 7 MC WF                        
14.30-15.15 8