Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

Lp.

wydarzenia

termin

uwagi

1

Dni wolne od zajęć

Dzień Wszystkich Świętych

1.11.2018

czwartek

Święto Niepodległości

11.11.2018

niedziela

Święta Bożego Narodzenia

23.12. – 31.12.2018

 

Święto Trzech Króli

6.01.2019

niedziela

Ferie zimowe

11.02. – 24.02.2019

 

Święta Wielkanocne

18.04. – 23.04.2019

 

Święto Pracy

1.05.2019

środa

Święto Konstytucji

3.05.2019

piątek

Boże Ciało

20.06.2019

czwartek

2

Spotkania z rodzicami - wywiadówki

Spotkanie organizacyjne

12.09.2018

 

Godz. 16.00

Wywiadówka I

13.11.2018

Wywiadówka II półroczna

29.01.2019

Wywiadówka III

11.04.2019

3

Procedury oceniania

Informacja o ocenach przewidywanych w I półroczu

do 20.12.2018

 

Informacja o wystawionych ocenach w I półroczu

do 17.01.2019

 

Informacja o ocenach niedostatecznych końcoworocznych

do 13.05.2019

 

Informacja o wystawionych ocenach końcoworocznych

do 6.06.2019

 

4

Dni bez zajęć dydaktycznych

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018

Obecność obowiązkowa uczniów

Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2018

Rekolekcje Wielkopostne

Do ustalenia

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019

5

Konferencje

Zatwierdzenie obowiązującej dokumentacji

12.09.2018

Obecność obowiązkowa nauczycieli

Klasyfikacyjna za I półrocze

24.01.2019

Podsumowująca za I półrocze

31.01.2019

Klasyfikacyjna końcoworoczna

13.06.2019

Podsumowująca końcoworoczna

19.06.2019

Szkoleniowe

Terminy do ustalenia  

6

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17.04.2019

Szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki dla uczniów, których rodzice wyrażą taką potrzebę

Piątek po 1 listopada

2.11.2018

Poniedziałek

29.04.2019

Wtorek

30.04.2019

Czwartek po 1 maja

2.05.2019