Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Olchowej

Kalendarz roku szkolnego

Lp.

wydarzenia

termin

uwagi

1

Dni wolne od zajęć

Dzień Wszystkich Świętych

1.11.2017

środa

Święto Niepodległości

11.11.2016

sobota

Święta Bożego Narodzenia

23.12. – 31.12.2017

 

Święto Trzech Króli

6.01.2018

sobota

Ferie zimowe

29.01. – 11.02.2018

 

Święta Wielkanocne

29.03. – 03.04.2018

 

Święto Pracy

1.05.2018

wtorek

Święto Konstytucji

3.05.2018

czwartek

Boże Ciało

15.06.2018

czwartek

2

Spotkania z rodzicami - wywiadówki

Spotkanie organizacyjne

14.09.2017

 

Godz. 16.00

Wywiadówka I

8.11.2017

Wywiadówka II półroczna

25.01.2018

Wywiadówka III

11.04.2018

3

Procedury oceniania

Informacja o ocenach przewidywanych w I półroczu

do 22.12.2017

 

Informacja o wystawionych ocenach w I półroczu

do 15.01.2018

 

Informacja o ocenach przewidywanych końcoworocznych

do 18.05.2018

 

Informacja o wystawionych ocenach końcoworocznych

do 11.06.2018

 

4

Dni bez zajęć dydaktycznych

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2017

Obecność obowiązkowa uczniów

Rekolekcje Wielkopostne

Do ustalenia

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

5

Konferencje

Zatwierdzenie obowiązującej dokumentacji

14.09.2017

Obecność obowiązkowa nauczycieli

Klasyfikacyjna za I półrocze

22.01.2018

Podsumowująca za I półrocze

25.01.2018

Klasyfikacyjna końcoworoczna

18.06.2018

Podsumowująca końcoworoczna

22.06.2018

Szkoleniowe

Terminy do ustalenia  

6

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Poniedziałek przed 1 maja

30.04.2018

Szkoła zapewnia opiekę uczniom.

Środa po 1 maja

2.05.2018

Piątek po 3 maja

4.05.2018

Piątek po Bożym Ciele

1.06.2018