Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Kadra Pedagogiczna

 

Dyrektor Szkoły

 

mgr Małgorzata Pająk - funkcję Dyrektora w szkole w Olchowej pełni od 2018 r. 

 


 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

ks. Kazimierz Winnicki - nauczyciel religii

 

 


 

mgr Witold Dybka - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych

 


 

mgr Dorota Broda - nauczyciel matematyki

 


 

mgr Małgorzata Flisak - nauczyciel plastyki

 


 

mgr Stanisława Mik-Sowińska - nauczyciel języka angielskiego

 


 

mgr Justyna Piątkiewicz - nauczyciel języka angielskiego

 


 

mgr Elżbieta Czapka - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz 

 


 

mgr Monika Charchut - nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody

 


 

mgr Lidia Dobrzewska - nauczyciel wychowania fizycznego

 


 

mgr Janucz Ciepielowski - nauczyciel historii

 


 

mgr Paweł Pasela - nauczyciel muzyki

 


 

mgr Agata Dryja - EDB

 


 

mgr Jolanta Franczyk - nauczyciel biologii

 


 

mgr Ewa Lasoń - nauczyciel języka niemieckiego

 


 

mgr Małgorzata Matuszkiewicz - nauczyciel fizyki

 


 

mgr Agnieszka Rachwalska - nauczyciel chemii, geografii

 


 

mgr Maria Dryja - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 


 

mgr Barbara Wozowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 


 

mgr Halina Trojnacka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 


 

mgr Lucyna Stanek - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 


 

mgr Ewa Malska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 


 

mgr Kinga Heluszka - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 


 

 

Pracownicy obsługi

   

Magdalena Idzik

Irena Majka

Wiesława Pałęcka

Wioletta Stanek

Krzysztof Wojnowski