Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Olchowej

Kadra Pedagogiczna

 

Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Czapka

funkcję Dyrektora Szkoły sprawuje od 2004 r. Łączy ją ze stanowiskiem nauczyciela języka polskiego. 


 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

ks. Kazimierz Winnicki

nauczyciel religii


 ks. Stanisław Szcząchor

nauczyciel religii


 mgr Witold Dybka 

nayczyciel matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych


mgr Małgorzata Flisak

nauczyciel plastyki


mgr Stanisława Mik-Sowińska 

nauczyciel języka angielskiego


 mgr Agnieszka Koza

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz 


 mgr Monika Charchut

nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody


 mgr Joanna Długosz

nauczyciel historii


 mgr Paweł Pasela

nauczyciel muzyki


mgr Jolanta Franczyk

nauczyciel biologii


mgr Ewa Lasoń

nauczyciel języka niemieckiego


mgr Małgorzata Matuszkiewicz

nauczyciel fizyki


mgr Agnieszka Rachwalska

nauczyciel chemii, geografii


 mgr Maria Dryja

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


 mgr Barbara Wozowicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


mgr Halina Trojnacka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


 mgr Lucyna Stanek

nauczyciel wychowania przedszkolnego


mgr Ewa Malska

nauczyciel wychowania przedszkolnego


 mgr Kinga Heluszka

nauczyciel wychowania przedszkolnego


 

 

 

Pracownicy obsługi

   

Magdalena Idzik

Irena Majka

Wioletta Stanek

Krzysztof Wojnowski