Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Olchowej powstała w 1894 r. Była ona jednoklasowa i liczyła 120 uczniów. Pierwszym kierownikiem był Jan Bajor. Budynek szkolny składał się z jednej duzej sali, dwóch pokoików, kuchni, spiżarni i korytarza.

Pomysł budowy nowej szkoły pojawił się zaraz po wojnie. Wtedy to w lokalach podworskich organizowano naucznia, ale dzieci musiały zdobywać wiedzę w bardzo trudnych warunkach. Budowa obecnego budynku szkolnego rozpoczęła się w 1956 r. Kierownikiem szkoły był wtedy Roman Bem, a nauczycielki to: Zofia Rój, Maria Kotlarz, Maria Piechowiak, Zofia Płaziak.

Funkcję woźnego pełnił Stanisław Salamon.

 

Powołano wtedy Komitet Budowy Szkoły (przewodniczący Franciszek Nita, skarbnik Walenty Stadnik, sekretarz Władysław Rój, z urzędu kierownik szkoły Roman Bem, pełnomockim gromadzki Leopold Krasowski, członek Edward Kmieć). Komitet liczył 20 osób. W tym czasie mieszkańcy wsi zobowiązali się do bezpłatnego wykonywania różnych prac przy budowie, a także dobrowolne opodatkowanie na kwotę 20 zł z hektara. Lepiej sytuowani, pracujący w fabrykach czy instytucjach, zobowiązali się złożyć dodatkowe kwoty ze swych zarobków. Uzyskiwano fundusze ze sprzedaży budynków powolfarcznych i placów gromadzkich. Wykorzystano takze materiały budowlane z rozbiórki budynków podworskich.

1 sierpnia 1956 r. wbudowany został kamień węgielny. Ogromną pomoc przy budowie szkoły nieśli zarówno dorośli mieszkańcy Olchowej jak i młodzież starszych klas. Wszyscy ciężko pracowali, aby szkoła powstała jak najszybciej. W 1957 r. władze powiatowe (szczególnie Wydział Oświaty) - widząc zaangażowanie Olchowian - postanowiły pomóc w realizacji przedsięwzięcia i dalszę budowę finansowało już państwo.

1.33hisszkoly5

Uroczystego otwarcia nowej szkoły dokonano 13 września 1959 r. W uroczystościach wzięli udział nauczyciele, weterani, którzy uczyli dawniej w tutejszej szkole, a obecnie będący na emeryturze. Wielce szanowany w tutejszym środowisku Władysław Zieliński i Maria Tyranowa. Byli obecni m.in. inspektor Tadeusz Kozioł i Kazimierz Kamecki.

hisszkoly3

Gromadnie zebrało się również miejscowe społeczeństwo, dorośli, młodzież i dzieci. Przemówienie wygłosił Władysław Rój, który dziękował wszystkim za pracę przy budowie szkoły.

1.34hisszkoly4

W 1961 r. została zorganizowana dwuletnia szkoła rolnicza, której kierownikiem był Roman Bem.

1.40hisszkoly6

Rozpoczęto prace nad doprowadzeniem do budynku wody oraz nad ogrodzeniem parceli. W tych latach prężnie działał amatorski zespół artystyczny, który występował nie tylko w kraju, ale też za granicą. Trzeba zaznaczyć, że ogromnie zaangażowani w działalność szkoły byli rodzice. Reprezentujące ich Komitety Rodzicielskie często organizowały np. festyny, zabawy w celach dochodowych. W styczniu 1973 r. ukończono prace przy ogrzewaniu szkoły i oddano do użytku centralne ogrzewanie. Następnie wykonano elewację zewnętrzną i doprowadzono bieżącą wodę.

Urządzona została Izba Pamięci, gdzie zgromadzono wiele historycznych pamiątek. Dużą rolę w wychowaniu młodzieży odegrała drużyna harcerska, która prężnie działała w szkole.

W 1985 r. została podpisana umowa patronacka z Dyrekcją Rejonu Dróg Publicznych. W efekcie współpracy wyasfaltowano boisko sportowe.

1.35hiszkoly7

W 1991 r. oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną. Z kolei wymieniono pokrycie dachu i założono blachę.

29 maja 1994 r. szkoła przeżyła uroczystość 100-lecia oraz nadania imienia Marii Konopnickiej.

1.39hisszkoly8

1.38hisszkoly9

W 1999 r. powołany został Zespół Szkół, w skład którego weszła szkoła podstawowa i gimnazjum. 11 maja 2000 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej i biblioteki. Wybudowany został parking, a chodniki wyłożono kostką brukową. Wykonano także ozdobne ogrodzenie.

1.37hisszkoly10

W 2004 r. gimnazjaliści z Olchowej rozpoczęli naukę w nowo wybudowanych Gimnazjum w Iwierzycach, a w kolejnym roku do szkoły zostało przenisione przedszkole. W tym celu dokonano adaptacji mieszkania nauczycielskiego na potrzeby najmłodszych. Urządzono kuchnię i jadalnię. W następnych latach wymieniono okna oraz drzwi zewnętrzne oraz założono wykładzinę sportową na sali gimnastycznej.

1.36hisszkoly11

W ciągu 50 lat istnienia obecnego budynku naszą szkołą kierowało:

  • Roman Bem (1951-1964)
  • Kazimierz Sitek (1964-1972)
  • Zbigniew Święch (1972-1990)
  • Irena Święch (1978)
  • Mieczysław Skiba (1990-1998)
  • Witold Dybka (1998-2004)
  • Elżbieta Czapka (2004-2018)
  • Małgorzata Pająk (od 2018)

Wśród pokoleń absolwentów są: inżynierowie, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, przedsiebiorcy, a także wielu nauczycieli, z których czworo obecnie pracuje w szkole.