Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Olchowej

Dokumenty

Statut szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

 ........................................................................................................

Regulamin Samorządu Szkolnego

Kodeks ucznia Szkoły Podstawowej w Olchowej

Regulamin wycieczek

Regulamin dyskotek

 ........................................................................................................

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z historii

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z techniki

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z religii

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki

 ........................................................................................................

Karta przyjęcia dziecka do przedszkola

Karta przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej