Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Aktualności

Ważne 2020-06-22

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZWROTU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK ORAZ PODRĘCZNIKÓW

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

Czytaj więcej

W związku z zagrożeniem COVID – 19 odbiór świadectw będzie możliwy od 26.06.2020 indywidualnie w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 13.00

 

Przedszkole odbiór dyplomów indywidulanie w dniach: 24.06 – 25.06 (środa, czwartek)  w godzinach od 8.00  do 13.00

 

Zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów.

25.06.2020 ( czwartek)

Klasa III – godzina 10.00

Klasa II – godzina 10.30

Klasa I – godzina 11.00

 

26.06.2020 ( piątek )

Klasa VIII – godzina 9.00

Klasa VII i IV – godzina 10.00

Klasa VI – godzina 10.30

Klasa V – godzina 11.00

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa będą wpuszczani tylko uczniowie i reprezentanci rodziców. Pozostałych Państwa prosimy o zrozumienie.

 

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 ( piątek ) o godzinie 19.00

Czytaj więcej

Komunikat 2020-06-09

Przypominamy!

11.06 – święto Bożego Ciała ( dzień wolny )

12.06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego.

 

16,17,18.06 – egzamin ósmoklasisty ( dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego )

W tych dniach nie będą się odbywały konsultacje.

 

Informacja o sposobie organizacji zakończenia roku szkolnego zostanie przekazana w późniejszym terminie.

Czytaj więcej

Odbiór książek prowadzony będzie w dniach:

10 czerwca 2020 ( środa) OD GODZINY 8.00-12.00

15  czerwca 2020 r. (poniedziałek) OD GODZINY 8.00-11.00

19 czerwca 2020 r.  (piątek) OD GODZINY 8.00-12.00

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek ) OD GODZINY 8.00-12.00

23 czerwca 2020 r. (wtorek) OD GODZINY 8.00-12.00

 

Miejscem zwrotu książek będzie stanowisko na korytarzu dolnym szkoły przy drzwiach wejściowych.

 

Bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników powinien używać środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.

 

Do wejścia głównego podchodzi się pojedynczo. Należy unikać grupowania się osób.

 

Rodzic lub uczeń przynoszą książki zapakowane do reklamówki z kartką, na której zapisane jest  imię i nazwisko ucznia oraz data oddania zbiorów.

 

Gdy książki są zniszczone lub zagubione, Rodzice są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

 

Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek, ściągnięcia okładek).

 

Bardzo proszę o jak najpilniejsze zwroty, gdyż wszystkie zwrócone zbiory biblioteczne podlegają kwarantannie.

 

Czytaj więcej

Prosimy o zabranie ze szkoły pakietów edukacyjnych PLAC ZABAW - ułatwi to pracę zdalną od czerwca.

Odbiór możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

Czytaj więcej