Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Aktualności

Prosimy o zabranie ze szkoły pakietów edukacyjnych PLAC ZABAW - ułatwi to pracę zdalną od czerwca.

Odbiór możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE 2020-05-29

Szanowni Państwo,

 

Od poniedziałku 1 czerwca będą organizowane konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE

 

Przypominamy, że:

 

1. Należy zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olchowej.

 

2. Rodzic(prawny opiekun) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w konsultacjach, zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole, podania numeru telefonów kontaktowych, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, itp. Druki będą dostępne w szkole przy wejściu, wzór oświadczenia znajduje się poniżej  (należy uzupełnić wybrany typ zajęć).

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA UDZIAŁ DZIECKA W KONSULTACJACH

 

3. Uczniowie klas IV-VIII, zainteresowani uzyskaniem oceny wyższej niż przewidywana, będą mieli taką możliwość podczas konsultacji, ustalonych indywidualnie z nauczycielem.

 

4. W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego prosimy uczniów o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konsultacjach do wybranego nauczyciela dzień wcześniej, ponieważ liczebność grupy na określonych zajęciach nie może przekraczać 12 osób.

 

5. Terminy konsultacji w kolejnych tygodniach zostaną dostosowane do potrzeb uczniów. Konsultacje są dobrowolne, nie zastępują lekcji on-line, mają one pomóc w zrozumieniu materiału i umożliwić poprawę ocen dla chętnych.

 

6. W dalszym ciągu trwa nauczanie zdalne dla wszystkich klas.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

 

Od poniedziałku 25 maja 2020 r., w szkołach przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych klas I-III, organizowane są konsultacje dla uczniów klas VIII, wznawiają działalność oddziały przedszkolne 
w naszej szkole. Dla uczniów klas IV-VII konsultacje będą organizowane od 1 czerwca.

W związku z tym informuję:

 

1. Poniżej znajdują się Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olchowej. Prosimy o zapoznanie się z nimi rodziców (prawnych opiekunów). 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W OLCHOWEJ    

                                                                                                          

2. Rodzic(prawny opiekun) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole, podania numeru telefonów kontaktowych, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, o braku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz o tym, że nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie. Druki będą dostępne w szkole przy wejściu.

 

3. W szkole będzie możliwość skorzystania z posiłku dla dzieci przedszkolnych  od dnia 25. 05. 2020 r. Rodzice dzieci z klas I-III proszeni są o zgłoszenie chętnych na posiłki do wychowawcy klasy do dnia 26. 05. 2020 r.

 

4. Do 5 czerwca 2020 r. wychowawcy poinformują drogą mailową lub telefoniczną rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach końcowych uczniów z poszczególnych przedmiotów.

 

5. Do 12 czerwca 2020 r. wychowawcy poinformują drogą mailową lub telefoniczną rodziców/prawnych opiekunów o ocenach końcowych uczniów klas IV-VIII z poszczególnych przedmiotów.

 

6. Uczniowie klas IV-VIII, zainteresowani uzyskaniem oceny wyższej niż przewidywana, będą miały taką możliwość podczas konsultacji, ustalonych indywidualnie z nauczycielem.

 

7. Konsultacje dla uczniów kl. VIII odbędą się w pierwszym tygodniu wg następującego planu:

 

poniedziałek

środa

czwartek

9.00 - 9.45

 

 

j. polski

10.00 - 10.45

j. polski

j. angielski

j. angielski

11.00 - 11.45

matematyka

j. polski

 

12.00 - 13.00

 

matematyka

 

 

 8. Terminy następnych konsultacji dla uczniów zostaną ustalone po diagnozie potrzeb przeprowadzonej przez wychowawców. Konsultacje są dobrowolne, nie zastępują lekcji on-line, mają one pomóc w zrozumieniu materiału i umożliwić poprawę ocen dla chętnych.

 

9. W dalszym ciągu trwa nauczanie zdalne dla wszystkich klas.

 

10. Rodzic jest zobowiązany zadeklarować przyprowadzenie dziecka do szkoły wychowawcy co najmniej dzień wcześniej do godziny 12.00. 

 

11. Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będzie obowiązywać reżim sanitarny obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup, zachowywanie dystansu społecznego oraz przestrzeganie zasad higieny (dzieci i nauczyciele podczas pobytu w szkole nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek).

 

Czytaj więcej