Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA UCZNIÓW KLASY VIII ORAZ ICH RODZICÓW 2020-06-02