Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

„Surfer nie hejter” ! 2017-11-02

Nasi uczniowie biorą udział w projekcie „Surfer nie hejter” . W sobotę 21 X 2017 r. odbyło się szkolenie na ten temat.Kolejne szklenie odbyło się 4 listopada 2017. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia na pewno przydadzą się w życiu codziennym. 

W ramach projektu „Surfer NIE hejter”- przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w powiecie ropczycko- sędziszowskim w szkole na przełomie października / listopada odbyło się szkolenie dla rodziców oraz szkolenie dla nauczycieli, którzy opracowali szkolną kartę mediacji. Powstało koło mediatorów rówieśniczych.
Analizowano zagadnienia dotyczące porozumienia bez przemocy, poznawano istotę mediacji oraz algorytm postępowania w przypadku doświadczenia hejtu przez dziecko oraz osoby i instytucje, w których można szukać pomocy. Odbyły się również warsztaty dla 2 grup uczniów z mediacji rówieśniczych i hejtowania w sieci. Rezultatem zajęć było powstanie koła mediatorów rówieśniczych. Działania zostały podjęte przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim i potrwają do połowy grudnia