Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

Aktualności

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii” dla klas 1. I-III 2. IV – VI 3. VII-VIII w roku szkolnym 2018 / 2019

 

Cele:

1. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.

2. Doskonalenie praktycznego stosowania zasad ortografii.

3. Wyrabianie nawyku poprawnego pisania.

4. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.

5. Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem.

6. Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

7. Wyłonienie „Mistrza Ortografii” poszczególnych grup wiekowych.

 

Zasady uczestnictwa:-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV – VI oraz VII-VIII.

Termin konkursu: Dyktanda oraz testy będą przeprowadzone w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.

Przebieg konkursu: Wszyscy uczniowie z klas I-III, IV – VI oraz VII-VIII piszą dyktanda oraz testy sprawdzające znajomość zasad ortograficznych. Każda klasa osobno na swoim etapie. Za bezbłędnie napisaną pracę uczestnik otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Za każdy błąd ortograficzny pierwszego stopnia odejmujemy 1 punkt, natomiast za błąd ortograficzny drugiego stopnia odejmujemy 0,5 pkt. Za błędy pierwszego stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię „nie” z czasownikami, ” z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, pisownię wyrazów wielką literą. Błędy drugiego stopnia to inne błędy np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów. Trzy błędy interpunkcyjne równają się jednemu błędowi ortograficznemu. Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu drugiego stopnia. Po każdym dyktandzie sumujemy punkty i określamy, na którym miejscu znaleźli się poszczególni uczniowie. Nazwiska najlepszych uczniów - „Mistrzów Ortografii” w każdej kategorii wiekowej - zapisujemy w tabeli, którą umieszczamy w widocznym miejscu na gazetce szkolnej. Prace uczniów zostają oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w Przedmiotowym Systemie Oceniania z Języka Polskiego. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Organizatorzy: Elżbieta Czapka, Małgorzata Pająk

Czytaj więcej

11 i 12 kwietnia w naszej szkole odbędzie się kiermasz własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych.

Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone starszym, potrzebującym osobom.

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz dzieci przedszkolne wraz z rodzicami o przyłączenie się do tak szlachetnej akcji.

Czytaj więcej

10 kwietnia w dwóch grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. W czasie zajęć dzieci wspólnie z rodzicami wykonały wspaniałe ozdoby wielkanocne, które zaprezentowane zostały na szkolnym korytarzu podczas Kiermaszu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę!

 

Czytaj więcej

Jutro ( 11 kwietnia) o godzinie 17.00 odbędzie się wywiadówka. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 

Czytaj więcej

Beatbox 2019-04-04

4 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z Christianem Kucharskim który zajmuje się beatboxem. Z wielkim zainteresowaniem opowiadał on o swojej pasji oraz zachęcał uczniów do rozwijania swoich talentów. Na zakończenie ciekawej prelekcji P. Kucharski zaprezentował swoje umiejętności.

Czytaj więcej

Nasza szkoła włącza się w akcję pomocy Mikołajowi!

W naszej szkole odbędzie się kiermasz ciasteczek, z któego dochód zostanie przeznaczony na pomoc Mikołajowi:

  • czwartek 28 marca ( klasa VI)
  • piątek 29 marca (klasaV)
  • poniedziałek 1 kwietnia (I-III)
  • środa 3 kwietnia - przedszkole.                                                                                                                                           Za organizację kiermaszu, zbiórkę pieniędzy w poszczególnych klasach odpowiadają wychowawcy. 

 

 

Mikołaj Buraś z Kawęczyna od szóstego roku życia z powodu bólu nie stawał na pięcie lewej stopy (podpierał się tylko na palcach). Każdy kontakt pięty z ziemią kończył się niesamowitym bólem. Wielokrotne wizyty u lekarzy, różne badania i długie rehabilitacje nie dawały żadnych rezultatów. Pod koniec czerwca 2018 r. po wykonaniu badania okazało się że w stopie jest guz. Początkowa diagnoza - torbiel. Po wykonaniu pełnej diagnostyki chirurg w dniu 2 października podjął się operacji usunięcia guza w Rzeszowie. Niestety w trakcie operacji okazało się że jest to nowotwór złośliwy. Lekarz wyciął guza, wykonał dalsze badania i skierował na oddział onkologiczny w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Tam lekarze potwierdzili diagnozę-monophasic synovial sarcoma (mięsak maziówkowy, nowotwór złośliwy tkanek miękkich z przerzutami na pachwinowe węzły chłonne) oraz przygotowali cykl chemii. Nagle dla Mikołaja skończyło się chodzenie do szkoły (zaczął lekcje indywidualne), wychodzenie ze znajomymi i uprawianie sportu. Po siedmiu tygodniach chemii został ponownie wykonany rezonans i PET. Niestety rak zajął całą kość pięty i część kości śródstopia. Noga (pod kolanem) została amputowana.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w pomoc MIKOŁAJOWI!

Czytaj więcej

Uczennice klasy VIII: Karolina Fąfara i maja Mroczek wzięły udział Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”. Karolina pięknie recytowała wiersz Zbigniewa Herberta Przesłanie pana Cogito, natomiast Maja zaprezentowała wiersz Lecha Makowieckiego Spowiedź Żołnierza Wyklętego. Bardzo cieszymy się z sukcesu Mai Mroczek, która zdobyła wyróżnienie w eliminacjach powiatowych i zakwalifikowała się do finału IV edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”., który odbył się 14 marca br. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej. Trzeba zaznaczyć, że występująca młodzież prezentowała wysoki poziom, recytacje były przepiękne. Widzowie poprzez teksty literackie mogli poznać sylwetki Bohaterów Wyklętych, Niezłomnych. W tym roku szczególnie przybliżono nam postać Karola Chmiela, bohatera naszego regionu. Konkursowi towarzyszyła bogata oprawa; był wykład historyczny, prezentacja multimedialna, występy artystyczne młodzieży ropczyckiego liceum. Mogliśmy także obejrzeć ciekawe wystawy dotyczące tematyki konkursowej.

Czytaj więcej

Powitanie Wiosny 2019-03-21

Dnia 21 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji PIERWSZEGO DNIA WIOSNY. Wzięły w nim udział dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-VIII wraz z wychowawcami. Wszyscy ubrani byli na zielono.Występ o pożegnaniu zimy przygotowali uczniowie klasy I. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny, w którym śpiewali piosenki, recytowali wiersze związane z oczekiwaną porą roku. Na zakończenie uczniowie prezentowali swoje Marzanny. Po akademii dzieci spacerowały z Marzannami przez wieś. Pierwszy dzień wiosny przywitaliśmy bardzo wesoło, kolorowo i radośnie. Wszystkim udzielił się wiosenny nastrój.

Czytaj więcej

Dnia 20 marca reprezentacja nasze szkoły pogłębiała wiedzę nt. żołnierzy wyklętych w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Następnie uczniowie wzięli udział w kreatywnych zajęciach edukacyjnych, podczas których okazało się np. że motowidło mogłoby służyć do wędzenia kiełbasy. Podsumowanie spotkania były rozmowyo dawnych zawodach prezentowanych na wystawie miniatur p. Jozefa Woźnika

Czytaj więcej

Lektury "inaczej" 2019-03-20

Uczniowie często narzekają, że lektury szkolne nie są ciekawe. Klasa IV przyznała, że właśnie lektury mogą być inspirujące. Po przeczytaniu Opowieści z Narnii oraz Akademii pana Kleksa dzieci, pracując w grupach, przygotowały makiety prezentujące magiczną krainę Narnii oraz dziwną szkołę Ambrożego Kleksa. Powstały piękne prace plastyczne szczegółowo prezentujące treść lektury. Często pomocą służyli rodzice. A więc była to dobra zabawa nie tylko dla uczniów. Z pewnością taka forma pracy z lekturami uatrakcyjnia lekcje i przynosi wiele radości dzieciom.

 

Czytaj więcej