Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

 

Witamy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olchowej!

 

Najnowsze aktualności

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii” dla klas 1. I-III 2. IV – VI 3. VII-VIII w roku szkolnym 2018 / 2019

 

Cele:

1. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.

2. Doskonalenie praktycznego stosowania zasad ortografii.

3. Wyrabianie nawyku poprawnego pisania.

4. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.

5. Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem.

6. Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

7. Wyłonienie „Mistrza Ortografii” poszczególnych grup wiekowych.

 

Zasady uczestnictwa:-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV – VI oraz VII-VIII.

Termin konkursu: Dyktanda oraz testy będą przeprowadzone w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.

Przebieg konkursu: Wszyscy uczniowie z klas I-III, IV – VI oraz VII-VIII piszą dyktanda oraz testy sprawdzające znajomość zasad ortograficznych. Każda klasa osobno na swoim etapie. Za bezbłędnie napisaną pracę uczestnik otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Za każdy błąd ortograficzny pierwszego stopnia odejmujemy 1 punkt, natomiast za błąd ortograficzny drugiego stopnia odejmujemy 0,5 pkt. Za błędy pierwszego stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię „nie” z czasownikami, ” z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, pisownię wyrazów wielką literą. Błędy drugiego stopnia to inne błędy np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów. Trzy błędy interpunkcyjne równają się jednemu błędowi ortograficznemu. Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu drugiego stopnia. Po każdym dyktandzie sumujemy punkty i określamy, na którym miejscu znaleźli się poszczególni uczniowie. Nazwiska najlepszych uczniów - „Mistrzów Ortografii” w każdej kategorii wiekowej - zapisujemy w tabeli, którą umieszczamy w widocznym miejscu na gazetce szkolnej. Prace uczniów zostają oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w Przedmiotowym Systemie Oceniania z Języka Polskiego. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Organizatorzy: Elżbieta Czapka, Małgorzata Pająk

Czytaj więcej

11 i 12 kwietnia w naszej szkole odbędzie się kiermasz własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych.

Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone starszym, potrzebującym osobom.

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz dzieci przedszkolne wraz z rodzicami o przyłączenie się do tak szlachetnej akcji.

Czytaj więcej

10 kwietnia w dwóch grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. W czasie zajęć dzieci wspólnie z rodzicami wykonały wspaniałe ozdoby wielkanocne, które zaprezentowane zostały na szkolnym korytarzu podczas Kiermaszu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę!

 

Czytaj więcej

Jutro ( 11 kwietnia) o godzinie 17.00 odbędzie się wywiadówka. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 

Czytaj więcej

Beatbox 2019-04-04

4 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z Christianem Kucharskim który zajmuje się beatboxem. Z wielkim zainteresowaniem opowiadał on o swojej pasji oraz zachęcał uczniów do rozwijania swoich talentów. Na zakończenie ciekawej prelekcji P. Kucharski zaprezentował swoje umiejętności.

Czytaj więcej